Điểm thưởng dành cho Tin

THÔNG BÁO: Không được phạm nội quy diễn đàn.

 1. 5
  Thưởng vào: 7/5/15

  trophy_2_title

  trophy_2_description

 2. 2
  Thưởng vào: 24/4/15

  trophy_5_title

  trophy_5_description

 3. 1
  Thưởng vào: 24/4/15

  trophy_1_title

  trophy_1_description